Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς. Τα cookies εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser) του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής μέσω της οποίας επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, καθώς και την πρόσθετη λειτουργικότητα (πχ απομνημόνευση προτιμήσεών σας) και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή τη συσκευή που εγκαθίστανται, ούτε και στα υπόλοιπα αρχεία αυτών.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οπότε δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα σε κανέναν να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη μέσω του ιστοτόπου, μέσω email, τηλεφώνου κλπ. Επιπλέον, δε δίνουν την πρόσβαση σε άλλα αρχεία του υπολογιστή σας.

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies αυτά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες:

  • Απαραίτητα (necessary) cookies: Τα απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, όπως τη σωστή περιήγησή σας σε αυτόν και την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ο ιστότοπος δε θα λειτουργεί κανονικά στην περίπτωση μη εγκατάστασης, επομένως αν επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε δε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.
  • Στατιστικά (statistic) cookies:Ταcookiesαυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Τα στατιστικά cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.
  • Cookies στοχευμένης διαφήμισης (Advertising/Marketing cookies): Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να γίνονται οι διαφημίσεις πιο ελκυστικές και πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Επίσης χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι διαφημίσεις πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους.
  • Session cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες κατά την περιήγησή τους σε ένα ιστότοπο, ώστε οι διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ιστοτόπου. Τα session cookies λήγουν μετά το τέλος της περιήγησης του επισκέπτη.
  • Persistent cookies: Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη για περισσότερες της μίας περιόδους πλοήγησης (session), επιτρέποντας έτσι την απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη, ή για την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων.
  • First Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.
  • Third Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται από τρίτα μέρα εκτός του κατόχου του ιστοτόπου που επισκέπτεστε (πχ facebook, youtube κλπ). Το spoonlove.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο στα cookies αυτά.

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο spoonlove.gr, η/οι κατηγορία/ες στην/στις οποία/ες ανήκουν, ο πάροχος, το είδος τους και η διάρκεια που μένουν εγκατεστημένα, αν πρόκειται για persistent cookies.

 

Απαραίτητα (necessary) cookies

 

Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
SID Third Party
(google.com)
Persistent Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της περιόδου σύνδεσης 2 έτη

 

 

Cookies στατιστικών (statistic cookies)

 

Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
_ga First Party,

Third party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείταιγια να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αντιστοιχώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία, ως αναγνωριστικό πελάτη. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων των επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων του ιστοτόπου. 2 χρόνια
_gat First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να περιορίζει το ποσοστό των αιτήσεων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. 1 ημέρα
_gid First Party,

Third party

(google.com)

Persistent Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε σελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 1 ημέρα
collect Third party

(google-analytics.com)

Session Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στο Google Analytics που σχετίζονται με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο. Session

 

 

Cookies στοχευμένης διαφήμισης (Advertising/Marketing cookies)

 

Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
NID Third Party
(google.com)
Persistent Βοηθά να δημιουργηθεί ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας, ώστε να προβάλλονται συναφείς διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 6 μήνες
1P_JAR Third Party

(google.com, gstatic.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 30 ημέρες
HSID Third Party

(google.com)

Persistent Δημιουργεί ένα προφίλ του επισκέπτη με τα ενδιαφέροντά του προκειμένου να προβάλλει σχετικές με αυτά διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. 2 έτη
SAPISID Third Party

(google.com)

Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2έτη
SIDCC Third Party

(google.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 90 ημέρες
SSID Third Party

(google.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 2 έτη
ANID Third Party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείται για διαφημίσεις που προβάλλονται σε ολόκληρο τον ιστό. 390 ημέρες
CGIC Third Party

(google.com)

Persistent Χρησιμοποιείται από το Google Analytics σε περίπτωση χρήσης της λειτουργίας αναζήτησης. 160 ημέρες

 

 

Λοιπά cookies

 

Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
APISID Third Party

(google.com)

Persistent Ορίζεται μέσω του ιστοτόπου από διαφημιστικούς συνεργάτες και χρησιμοποιείται από αυτούς για να δημιουργήσει ένα προφίλ ενδιαφερόντων των επισκεπτών του ιστοτόπου και να προβάλλει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστοτόπους. Λειτουργεί με μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής των επισκεπτών. 2 έτη
CONSENT Third Party

(google.com, gstatic.com)

Persistent Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και οιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει προτού επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 19 έτη
SEARCH_SAMESITE Third Party

(google.com)

Persistent Αταξινόμητο 6 μήνες
S Third Party

(google.com)

Session Αταξινόμητο Session
wordpress_test_cookie First Party Session Εγκαθίσταται από το WordPress για να ελέγχει αν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τα cookies. Session

 

 

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Google Chrome

Mozilla

Microsoft Internet Explorer

Opera

Safari

MicrosoftEdge

 

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies,με τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το spoonlove.gr στο email nadia@ spoonlove.gr.

 

Local storage & Session storage

Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) στους οποίους αποθηκεύονται μικρά αρχεία που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο local storage, διατηρούνται μόνιμα στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και διαγράφονται μόνο μέσω της γλώσσας Javascript, ή μέσω της “χειροκίνητης” διαγραφής του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο session storage, διατηρούνται προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται με το κλείσιμό του.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα αρχεία που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο spoonlove.gr, καθώς και η κατηγορία Local/Session Storage.

Αρχείο Local / Session storage Σκοπός
rc::a Local storage Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαφήμισης video και για τη διασφάλιση της συνάφειας του video–διαφήμισης με τον συγκεκριμένο επισκέπτη. Περιορίζει τον αριθμό των επισκέψεων που εμφανίζονται στο ίδιο διαφημιστικό περιεχόμενο.
rc::b Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
rc::c Session storage Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ρομπότ.
LH;;tab-s-# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
LH;;tabs-md-s-# Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
LH;;tabs Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
dml;;ssv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.qc Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
_c;;i Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.ueh Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.zpc. Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
sb_wiz.zpc.i Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
udla::last-ei Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
algoliasearch-client-js Local storage Βελτιστοποιεί τη λειτουργία της γραμμής αναζήτησης ιστοτόπου, προσφέροντας ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης.
cdidis Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
lv Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
nullctx Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
tup Local storage Χρησιμοποιείται από το google.
History.store Session storage Δημιουργεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να εντοπίζει την πλοήγηση και την αλληλεπίδραση του χρήστη στον ιστότοπο, για καλύτερη βελτιστοποίηση αυτού.

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 29/11/2019.

Σε κάθε τροποποίηση, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

Το spoonlove.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την Πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.